نسخه آزمایشی
.
.
اخبار
همایش ها
اطلاعیه‌ها
فعالیت ها
مقالات
گالری تصاویر
سیصدو شصت و سومین جلسه کمیته کارشناسی وهماهنگی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی با هدف نقد و بررسی امور جاری در دفتر این مدیریت و با حضور روسای ادارات و کار شناسان برگزار شد.
1393/4/21 شنبه
عضو هیئت تحریریه نشریه همکار و مجری طرح تحقیقاتی محور پشتیبانی در سند چشم انداز در جلسه هیئت تحریریه، مهمترین رویکرد رسانه های درون سازمانی به ویژه در آستان قدس رضوی را توجه به اصول ،معیارها و معنویت ذکر کرد.
1393/4/21 شنبه
مدیر مسئول نشریه همکار در یکصدوپنچاه ودومین جلسه تحریریه با اشاره به اینکه نقش رسانه های درون سازمانی در ارتقای مسائل آموزشی و توسعه پایدار غیر قابل انکار است؛ گفت: رسانه های داخلی و بولتن ها باید بیشتربه بیان راه کارهای تخصصی و آموزه های اداری به صورت علمی و عملی بپردازند.
1393/4/19 پنجشنبه
مدیر مرکز اسناد آستان قدس رضوی در همایش یک روزه «روابط عمومی های آستان قدس رضوی و نقش و جایگاه آنها در مدیریت آینده اسناد»که به همت مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان ومشارکت اداره کل روابط عمومی برگزار شد ،گفت نگهداری اسناد موقوفاتی در تعامل با روابط عمومی ها
1393/4/5 پنجشنبه
» آرشیو اخبار
مدیر مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی در گفتگو با خبر نگار همکار از برگزاری دروه های آموزشی آشنایی با ضوابط ارزیابی ارتقاء رتبه کارکنان خبر داد.
اقتصاد بدون توجه به فرهنگ به جایی نمی رسد
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (AQRGuest)